Skansktradgard.se

Trädgårdsutbildningar

Är du intresserad av trädgård, odling och lantbruk och på något sätt vill göra det till ditt yrke i framtiden? Då har du kommit helt rätt. Här ger vi tips på utbildningar som är relaterade till trädgård i Skåne.

graduate-150374_1280Folkhögskolan Hvilan

Hvilan ligger i Åkarp mellan Malmö och Lund. Här kan du bland annat läsa följande utbildningar:

Trädgårdmästare-arbetsledare, 2 år – utbildningen ger dig en god grund att arbeta som trädgårdsmästare eller parkförvaltare i arbetsledande ställning. Du får stor kunskap om träd, buskar och örters förutsättningar. I utbildningen varvas teoretiska inslag med praktiska och du får även god kännedom om ekonomi och entreprenörskap.

Trädvårdare 1 år

För dig som är intresserad av träd – och trädgårdsvårdande insatser finns en mycket god arbetsmarknad. Träden i framför allt park och kyrkogårdsmiljö åldras snabbt och behövstree-309983_1280 tas om hand om på ett kompetent sätt. Arboristföretagen är också ständigt på jakt efter duktiga trädvårdare som kan fungera både som konsulter och duktiga trädklättrare. Utbildningen är ettårig med inbakad praktik och omfattar den ger dig möjlighet att ta den erkända certifieringen European Tree Worker, ETW.

Arborist 2 år

En arborist är specialist på träd och trädvård. Denna tvååriga yrkeshögskoleutbildning ger dig möjlighet till att fördjupa dig inom avancerad trädvård. Sedan kan du arbeta som klättrande arborist, vilket innebär att du fäller och beskär träd. Du kan också arbeta som rådgivande konsult och göra inventeringar, riskbedömningar och trädvårdsplaner åt kommun och landsting. Möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är utomordentligt goda då det råder stor bris på arborister.

flower-161624_1280Floristutbildning 1 år

Vill du arbeta med blommor så är detta utbildningen för dig. Utbildningen ger dig kunskaper i faunistik och du kan efter avslutat utbildning ta anställning i blomsterbutik eller på garden center etc. Viss möjlighet att arbeta som egen konsult föreligger också. Efter avslutad utbildning kan du avlägga ett yrkesbevis och efter att du har arbetat några år kan du avlägga Gesällbrev.

Utbildningar på Alnarpbooks-155522_1280

Alnarp är en del av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen här är på högskolenivå och berättigar till studiemedel från CSN.

Landskapsarkitekt 4 år

Som landskapsarkitekt skapar du användbara och vackra parker, trädgårdar och landskap. Du är med och utformar hur vår miljö ser ut runt omkring oss och har en viktig del i byggande av framtidens hållbara samhälle och våra kultur – och naturmiljöer. Du kan arbeta både som anställd och som fristående konsult.

Trädgårdsingenjör 3 år

Tycker du om att så frön och se dem sprida sig? Gillar du att planera och utveckla trädgårdar? business-man-147092_1280Inom trädgårdsbranschen finns ett stort behov av att trädgårdsingenjörer som skapar gröna miljöer och odlar fram närproducerad mat. Utbildningen är bred och ger dig möjlighet att bland annat arbeta som trädgårdsmästare, odlingssäljare eller produktutvecklare.

Det finns som synes många möjligheter för dig som på ett eller annat sätt är intresserad av att arbeta med trädgård i framtiden. De trädgårdrelaterade yrkena har alla det gemensamt att de har framtiden för sig och erbjuder en god arbetsmarknad till den som är välutbildad inom området.