Skansktradgard.se

Skånsk odling

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta delar in Sverige i åtta odlingszoner. Zon I är landets mildaste del och zon VIII är den kärvaste regionen. Skåne – som ju är Sveriges sydligast belägna landskap – omfattas av tre zoner: Zon I, zon II och zon III. Zon I sträcker sig längs både kusterna och uppemot mellersta Skåne ungefär i höjd med Hässleholm. Zon II omfattar en del av det inre skåne norr om Hässleholm och zon III gör en inbrytning i norra Skåne från Småland.

De högsta zonerna återfinns inte alltid längs norrut eftersom stora sjöar har en klimatlindrade verkan. Det förklarar varför området nära Vättern har zon II medan en del av det nordliga inre Skåne är klassat som zon III.

Ett gynnsamt klimat för odling

För Skånes del gör det gynnsamma klimatet att det är möjligt att odla det mesta, till och med persikor och aprikoser i södra Skåne. Värt att påpeka är också att Svensk Trädgårds zonkarta endast gäller för vedartade växter och inte perenner. Det bör också nämnas att klimatet inom en odlingszon kan skilja sig ganska mycket åt. Ändå är zonkartan en hyfsat bra vägledning som kan fungera som en måttstock för odlingsförutsättningarna.

tree-42476_1280Zonkartan – en hundraåring med ålderskrämpor och skavanker

Den svenska zonkartan är över 100 år gammal. Det var år 1910 som landets fruktodlare upplevde ett behov av att dela in vårt land i odlingszoner och resultatet blev de zonangivelser som fortfarande finns kvar. Men klimatet förändras och zonkartan har utmanats genom åren. En hel del växter har visat sig fullt odlingsbara trots att zonkartan har sagt något annat. Det förekommer också lokala skillnader i zonerna och en växt som trivs bra på ett ställe kanske inte gör det på ett annat. Även när du ska plantera någonting i den bördiga skånska myllan tål det att tänkas på.

Ett gynnsamt klimat för odling

För Skånes del gör det gynnsamma klimatet att det är möjligt att odla det mesta, till och med persikor och aprikoser i södra Skåne. Här finns det gott om möjligheter att försörja sig på jordbruk. Mycket av den mat du handlar i butik eller matkasse kommer här ifrån. Det är inte heller ovanligt att våra skånska varor lämnar regionen och exporteras utomlands.

Värt att påpeka är också att Svensk Trädgårds zonkarta endast gäller för vedartade växter och inte perenner. Det bör också nämnas att klimatet inom en odlingszon kan skilja sig ganska mycket åt. Ändå är zonkartan en hyfsat bra vägledning som kan fungera som en måttstock för odlingsförutsättningarna.