Skansktradgard.se

Parker i landskrona

Landskrona ligger vid Öresund i västra Skåne, mellan Helsingborg och Lund. Den kan ha grundats 1413, eller 1405, därom tvista de lärde! I Landskrona idag finns det flera vackra parker som kallas för stadens gröna lungor. Dessa parker i Landskrona ger alla en plats att besöka för att få lite lugn och ro och de kompletterar staden på ett mycket bra sätt. Behöver du hotell i Landskrona inför ditt besök så kan du besöka hotelllandskrona.com.

Här ger vi dig en överblick i vad det finns för parker och grönområden i Landskrona som du kan besöka när du är här.

Stadsparken

Stadsparken är platsen där den allra första stadskyrkan uppfördes 1420. Den kom att få namnet S:t Johannes Baptistae kyrka. Kyrkans torn rasade 1752 och hela kyrkan var riven 1780. Då kom Stadsparken att fungera som en kyrkogård och det ända fram till 1869 då den blev just en park. Från början var de träd som planterades här 40 % almträd, men de har fallit offer för almsjukan och blivit fällda. Dock står många av stubbarna kvar och blivit till skulpturer. Stadsparken har byggts upp och renoverats de senaste åren och idag finns det sittplatser, gångar att gå på, planteringsytor, häckar, träd, rabatter, belysning och mycket mer. Det finns även skyltar i parken som berättar mer om platsens historia.

Citadellet

Denna plats har en anrik historia. På denna plats instiftades ett karmelitkloster under 1400-talet av kungen Erik av Pommern.  Slottet med försvarsanläggning byggdes 1549 av den danska kungen Kristan III. Under början av 1820-talet kom dock det endast att användas som ett fängelse och mellan 1902-1940 ett fängelse enbart för kvinnor. Det fanns då flera odlingar av medicinalväxter och idag finns det en kryddgård och köksträdgårdar. Området kring Citadellet är mycket populärt och här finns det servering, guidade vandringar, gräsmattor att sitta och fika på eller varför inte spela kubb eller boule? Runt hela parken ligger vallgravar som avgränsar området.

Slottsparken

Denna park tillsammans med sin strandpromenad anlades 1880. Här kan du vandra längs en ståtlig lindallé från strandpromenaden via Slottsparken till Slottscaféet. I anslutning till parken ligger Sveriges äldsta koloniområde samt Citadellets vallgravar. I själva parken ligger Landskronas konsthall, som byggdes 1963 i samband med att staden firade 550 år. Slottscaféet är en förlängning av Slottsparken och här finns det mängder av olika planteringar. Detta område har en gång i tiden varit en privat trädgård som tillhörde konsul Carl Fredrik Fritsche.

S:t Olovs sjö

Dennaplats är en promenadpark som ligger i den östra delen av Landskronas centrum. Här finns en vacker fågeldamm så väl som olika träd, däribland björk, kaskadpil, hästkastanjer, samt flera exotiska träd.

Andra parker att besöka

Landskrona har även flera andra parker som du kan besöka. Bland dessa kan vi nämna Dammhagsparken, som just nu genomgår en förändring. Granet, som under 1800-talet och tidigare var en avrättningsplats, men nu huserar en spännande lekplats. Besök även gärna Rådhusgården som har ett unikt duvträd, som flyttats hit från en annan del av staden. Kasernplan och Blomstergatan samt kyrkoparken är även det vackra parker. Om du gillar skulpturer, besök Skulpturparken. Här står idag 20 olika skulpturer. Ytterligare parker är Teaterparken, som anlades i en gammal trädgård och omvandlades till allmän mark. Missa inte heller Wrangelska parken, som anlades 1931 i anslutning till en vattensamling som redan fanns där. Denna park är uppskattad av besökare i olika åldrar då den har något för alla.