Skansktradgard.se

Parker i landskrona

Landskrona ligger vid Öresund i västra Skåne, mellan Helsingborg och Lund. Den kan ha grundats 1413, eller 1405, därom tvista de lärde! I Landskrona idag finns det flera vackra parker som kallas för stadens gröna lungor. Dessa parker i Landskrona…