Skansktradgard.se

Lokala förbund inom Trädgård

I Sverige finns det en hel del riksförbund samt lokala förbund inom både trädgård, yrken så som lärare med mera. Ett riksförbund är, precis som man hör på namnet, ett förbund som är en central organisation som sträcker sig över hela landet.

Ett riksförbund fungerar som en paraplyorganisation för de lokala medlemsföreningarna som man finner runt om i landet. Som revisor i ett lokalt förbud, eller i en samfällighetsförening så arbetar man ofta ideellt och det är mer av ett förtroendeuppdrag.

Revisorer som arbetar på detta sätt är oftast själva medlemmar i föreningen. Uppdraget går främst ut på att granska bokföring, styrelseprotokoll och andra viktiga handlingar för att se att styrelsen har skött sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Riksförbundet Svensk Trädgård har över 30 000 medlemmar från norr till söder och dessa medlemmar är alltså indelade i mindre grupper beroende av var i landet man bor.

Just Skåneavdelningen av detta riksförbund har det naturligtvis lite bättre än många andra av de lokala föreningarna som ingår i Riksförbundet då Skåne är som skapat för odling.

Skånsk odling och skånska trädgårdar ligger därför extra bra till när det kommer till att producera grödor av olika slag och vinner av denna anledning ofta priser för sin odling.

Som medlem får man exempelvis tidningen Hemträdgården i postlådan, gratis rådgivning och massor av information som gör att man på ett enklare sätt kan förbättra sin trädgård på egen hand.

Vill man veta mer om hur det funkar med revision och granskning av bokföring så kan man, istället för att söka efter en vanlig fras så som exempelvis Revisor Stockholm, istället kolla upp om man kan ta plats i styrelsen om man är medlem i ett riksförbund eller i en samfällighetsförening. Detta kan man sedan använda som en slags praktik om man till exempel är intresserad av börja plugga till revisor på äldre dagar.

Vill man ha kontakt med revisorer i Stockholmsområdet av någon annan anledning kan man istället använda sig av den hjälp som man får när man besöker exempelvis www.revisor-stockholm.com.

Vissa medlemmar är mer aktiva än vad andra är, vilket omtalas ovan och vill man så kan man vara med och inta ett eller annat förtroendeuppdrag i föreningen.

I alla riksförbund så finns det olika typer av sätt att samla in pengar för passande syften. Man får ofta även statliga bidrag för att kunna fortsätta sin verksamhet. Beroende på hur stor allmännytta är och beroende av vad man önskar göra med pengarna så är summorna mer eller mindre höga.